Artikelen van Joost Becker

Aangeschreven wegens inbreuk op foto. Wat te doen?

Aangeschreven wegens inbreuk op foto. Wat te doen?

Wat te doen als u wordt aangeschreven wegens inbreuk op een foto? Dat hangt er van af. Heeft u een brief of een dagvaarding ontvangen? Wat wordt er geëist? Auteursrecht op een foto? Een foto kan beschermd worden door het auteursrecht. Over het algemeen wordt aangenomen dat een foto al snel in ... Lees verder

Schadevergoeding wegens valse Google Reviews

Schadevergoeding wegens valse Google Reviews

Een kinderdagverblijf heeft met succes schadevergoeding gevorderd wegens valse Google Reviews. Ook (juridische) kosten moeten worden vergoed. Valse reviews Het Kinderdagverblijf stelde dat ene N. recensies (Google Reviews) heeft geplaatst onder aliassen. Het ging daarbij om het plaatsen en aanpassen van negatieve recensies die betrekking hebben op het Kinderdagverblijf. Bovendien ... Lees verder

Herkenbaar op YouTube filmpje? Wat nu?

Herkenbaar op YouTube filmpje? Wat nu?

YouTube heeft een groot bereik. Als je eenmaal herkenbaar op een YouTube filmpje staat, kan je daar dan vanaf? Een korte uitleg over portretrecht en privacy. Herkenbaar op YouTube filmpje? Volgens artikel 21 van de Auteurswet (‘Aw’) heeft eenieder recht op bescherming van zijn of haar portretrecht . Artikel 21 ... Lees verder

Wanneer bestaat recht op afgifte van verborgen camera materiaal?

Wanneer bestaat recht op afgifte van verborgen camera materiaal?

Wanneer heeft een partij die heimelijk gefilmd is, recht op afgifte van met een verborgen camera gemaakte beelden? Binnenkort buigt de Hoge Raad zich hierover. De zaak draait om toepassing van art. 843a Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Met dat artikel kan inzage in bepaalde bescheiden worden gevorderd. Verborgen camera De ... Lees verder

Verwijdering van zoekresultaten op Google

Verwijdering van zoekresultaten op Google

Kunnen zoekresultaten op Google worden verwijderd? Deze vraag staat centraal in een recente procedure tussen X en Google. X eist verwijdering van op hem betrekking hebbende informatie. Hij wil niet dat die wordt getoond bij een zoekopdracht op zijn naam. De feiten X is op enig moment in verband gebracht met het witwassen ... Lees verder

Instagram moet NAW-gegevens afgeven

Instagram moet NAW-gegevens afgeven

De rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat Instagram de NAW-gegevens en het ip-adres van een account moet afgeven. De moeder van een minderjarig meisje als eisende partij is in het gelijk gesteld. Zij eiste deze gegevens, omdat het desbetreffende social media account pornografisch materiaal met de bijnaam van haar dochter stond. In ... Lees verder

Wanneer is sprake van onrechtmatige publicaties?

Wanneer is sprake van onrechtmatige publicaties?

Wanneer zijn publicaties diffamerend, onnodig grievend en onrechtmatig? De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Dit is een Nederlands en Europees grondrecht. Daar staat tegenover dat eenieder recht heeft op bescherming van zijn of haar reputatie en privacy. Voor de vraag of een publicatie (on)toelaatbaar is, moet telkens een ... Lees verder

Smaad op social media? Afgifte gegevens mogelijk!

Smaad op social media? Afgifte gegevens mogelijk!

De rechtbank Den Haag heeft op 11 mei 2016 geoordeeld dat, onder omstandigheden, op een sociaal netwerk als Facebook de rechtsplicht kan rusten om (onder meer) naam- en adresgegevens te verstrekken van gebruikers, indien zij schadelijke en onrechtmatige informatie posten. Vaak verschuilen gebruikers op social media zich achter aliassen of gebruikersnamen ... Lees verder

Verwijdering van recensies op Google

Verwijdering van recensies op Google

Kunnen negatieve recensies of reviews van Google worden verwijderd? En kunnen de NAW gegevens van degene die deze geplaatst hebben worden achterhaald? Deze vragen spelen in een recente procedure tussen een kinderdagverblijf en Google. De feiten In juni 2015 is een Google-recensie verschenen van “Bart Vranken”. Deze recensie luidt als ... Lees verder

Portret Louis Van Gaal 25.000 euro waard

Portret Louis Van Gaal 25.000 euro waard

Al eerder is geoordeeld dat Interbest inbreuk maakt op het portretrecht van Louis Van Gaal door hem in een advertentie herkenbaar af te beelden. Maar wat is de schade van Van Gaal? Van Gaal is in de gelegenheid gesteld om nader uiteen te zetten wat de hoogte is van zijn ... Lees verder

Naar boven scrollen